MUDr. Beáta Francisci ordinuje v priestoroch moderne vybavenej ambulancie situovanej na sídlisku Ťahanovce. Jej služby sú zamerané najmä na pacientov s vekom nižším ako 19 rokov. Profesionalitu tejto sympatickej pani doktorky preukazuje 24 ročná prax v Detskej fakultnej nemocnici v Košiciach i pôsobenie na detskom oddelení KNsP v Čadci. Svoju kvalifikáciu obohatila atestáciou z pediatrie a nadstavbovou atestáciou z TBC a pľúcnych chorôb. Je držiteľkou niekoľkých certifikátov z resuscitácie novorodencov aj z iných oblastí detského lekárstva a pravidelne absolvuje odborné školenia.

MUDr Beáta Francisci

+421 915 139464 ( 11:00 do 12:00 )

beatafrancisci@gmail.com

Diplomovaná sestra

Ingrid Kováčová

+421 911 380320

Pondelok
Ordinačné hodiny 08:00-12:30

Návštevné hodiny 12:30-15:30

Utorok
Ordinačné hodiny 08:00-12:00

Prevencia 12:30-15:30

Streda
Ordinačné hodiny 08:00-12:30

Návštevné hodiny 12:30-15:30

Štvrtok
Ordinačné hodiny 11:30-17:30

Návštevné hodiny 10:00-11:30

Piatok

Ordinačné hodiny 08:00-13:00

V neprítomnosti zastupuje

MUDr. Eva Ševecová

Poliklinika Ťahanovce

Americká trieda 17, Košice  

+421 944 309 322

+421 55 636 32 20